De term “hacker” werd gebruikt om deskundigen te beschrijven die hun vaardigheden gebruikten om mainframesystemen te herontwikkelen, zodat deze efficiënter werden en meer taken konden uitvoeren. Tegenwoordig wordt de term routinematig gebruikt voor ervaren programmeurs die zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot computersystemen door zwakke plekken uit te buiten of bugs te gebruiken, met kwade opzet als motief. Een hacker kan bijvoorbeeld algoritmen creëren om wachtwoorden te kraken, netwerken binnen te dringen of zelfs netwerkdiensten te verstoren.

Het belangrijkste motief voor kwaadwillig/onethisch hacken is het stelen van waardevolle informatie of financieel gewin. Niet alle hacking is echter slecht. Dit brengt ons bij de tweede vorm van hacken: Ethisch hacken. Dus wat is ethisch hacken, en waarom hebben we het nodig? In dit artikel leert je alles over wat ethisch hacken is en nog veel meer.

Wat is ethisch hacken?

Ethisch hacken is een geautoriseerde praktijk van het opsporen van kwetsbaarheden in een applicatie, systeem of de infrastructuur van een organisatie en het omzeilen van systeembeveiliging om potentiële datalekken en bedreigingen in een netwerk te identificeren. Ethische hackers hebben als doel het systeem of netwerk te onderzoeken op zwakke punten die kwaadwillende hackers kunnen uitbuiten of vernietigen. Zij kunnen de beveiligingsvoetafdruk verbeteren om aanvallen beter te weerstaan of deze af te leiden.

Het bedrijf dat eigenaar is van het systeem of netwerk staat Cyber Security ingenieurs toe dergelijke activiteiten uit te voeren om de verdediging van het systeem te testen. In tegenstelling tot kwaadwillig hacken is dit proces dus gepland, goedgekeurd en, nog belangrijker, legaal.

Ethische hackers onderzoeken het systeem of netwerk op zwakke punten die kwaadwillende hackers kunnen uitbuiten of vernietigen. Ze verzamelen en analyseren de informatie om manieren te bedenken om de beveiliging van het systeem/netwerk/toepassingen te versterken. Op die manier kunnen ze de beveiliging verbeteren, zodat het systeem aanvallen beter kan weerstaan of afleiden.

Ethische hackers worden door organisaties ingehuurd om de kwetsbaarheden van hun systemen en netwerken te onderzoeken en oplossingen te ontwikkelen om inbreuken op gegevens te voorkomen. Beschouw het als een high-tech permutatie van het oude gezegde “Er is een dief nodig om een dief te vangen”.

Zij controleren op belangrijke kwetsbaarheden, zoals

  • Injectieaanvallen
  • Veranderingen in beveiligingsinstellingen
  • Blootstelling van gevoelige gegevens
  • Inbreuk op verificatieprotocollen
  • Componenten in het systeem of netwerk die als toegangspunten kunnen worden gebruikt
  • Nu je een idee hebt van wat ethisch hacken is, is het tijd om het type hackers te leren kennen.

Wat zijn de verschillende soorten hackers?

De praktijk van ethisch hacken wordt “White Hat” hacken genoemd, en degenen die het uitvoeren worden White Hat hackers genoemd. In tegenstelling tot ethisch hacken worden met “Black Hat”-hacking praktijken beschreven waarbij de beveiliging wordt geschonden. De Black Hat hackers gebruiken illegale technieken om het systeem te compromitteren of informatie te vernietigen.

In tegenstelling tot White Hat-hackers vragen “Grey Hat”-hackers geen toestemming voordat ze in je systeem binnendringen. Maar Grey Hats verschillen ook van Black Hats omdat ze niet hacken voor persoonlijk voordeel of dat van een derde partij. Deze hackers hebben geen kwade bedoelingen en hacken systemen voor hun plezier of om diverse andere redenen, waarbij ze meestal de eigenaar informeren over eventuele bedreigingen die ze vinden. Grey Hat en Black Hat hacking zijn beide illegaal omdat ze beide een ongeoorloofde inbreuk op het systeem vormen, ook al verschillen de intenties van beide soorten hackers.

White Hat Hacker vs. Black Hat Hacker

De beste manier om onderscheid te maken tussen White Hat en Black Hat hackers is door te kijken naar hun motieven. Black Hat hackers zijn gemotiveerd door kwaadwillige bedoelingen, die tot uiting komen in persoonlijk gewin, winst of intimidatie; terwijl White Hat hackers zoeken naar zwakke plekken en deze verhelpen, om te voorkomen dat Black Hats er hun voordeel mee doen.

Andere manieren om een onderscheid te maken tussen White Hat en Black Hat hackers zijn:

Gebruikte technieken:

White Hat hackers dupliceren de technieken en methoden die kwaadwillende hackers volgen om de systeemafwijkingen te achterhalen, waarbij ze alle stappen van de laatstgenoemden kopiëren om uit te vinden hoe een systeemaanval heeft plaatsgevonden of kan plaatsvinden. Als zij een zwak punt in het systeem of netwerk vinden, melden zij dit onmiddellijk en herstellen zij het euvel.

Legaliteit

Hoewel White Hat-hacking dezelfde technieken en methoden volgt als Black Hat-hacking, is er maar één wettelijk toegestaan. Black Hat hackers overtreden de wet door zonder toestemming systemen binnen te dringen.

Eigendom

White Hat hackers zijn in dienst van organisaties om hun systemen binnen te dringen en beveiligingsproblemen op te sporen. Black Hat hackers zijn geen eigenaar van het systeem en werken ook niet voor iemand die de eigenaar is.

Nadat we hebben begrepen wat ethisch hacken is, welke soorten ethische hackers er zijn en wat het verschil is tussen white-hat en black-hat hackers, laten we eens kijken naar de rollen en verantwoordelijkheden van ethische hackers.

Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van een Ethisch Hacker?

Ethische hackers moeten bepaalde richtlijnen volgen om legaal te kunnen hacken. Een goede hacker kent zijn of haar verantwoordelijkheid en houdt zich aan alle ethische richtlijnen. Hier zijn de belangrijkste regels van Ethisch Hacken:

Een ethische hacker moet toestemming vragen aan de organisatie die eigenaar is van het systeem. Hackers moeten volledige toestemming krijgen voordat ze een beveiligingsbeoordeling van het systeem of netwerk uitvoeren.

Bepaal de reikwijdte van hun assessment en maak hun plan bekend aan de organisatie.

Alle inbreuken op de beveiliging en kwetsbaarheden die in het systeem of netwerk worden aangetroffen, rapporteren.

Hun ontdekkingen vertrouwelijk houden. Aangezien het hun doel is om het systeem of netwerk te beveiligen, moeten ethische hackers akkoord gaan met de geheimhoudingsovereenkomst en deze respecteren.

Wis alle sporen van de hack na het controleren van het systeem op eventuele kwetsbaarheden. Dit voorkomt dat kwaadwillende hackers het systeem kunnen binnendringen via de geïdentificeerde mazen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *